Marie Nilsson

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare, kurator

Telefonnummer
0725823304

Mobilnummer
0725823304

Yrke/profession
Socionom/kurator

Arbetstider
80 procent


Kort presentation
Jag är socionom och arbetar även på Karolinska Universitetssjukhuset och har klinisk arbetat som sjukhuskurator främst vid hematologisk klinik. På Karolinska Universitetssjukhuset arbetar jag numera som FoUU-ansvarig på Funkionsområde Socialt arbete i sjukvård. Jag disputerade 2013 vid Karolinska Institutet med en avhandling om arbetsliv efter behandling för bröstcancer. Jag är anknuten till forskargruppen ICare vid KI i ett projekt kring användning av en interaktiv mobil applikation för symptomrapportering för personer under cancerbehandling och med beslutsstöd för medicinsk personal.

Akademiska meriter
Doktor medicinsk vetenskap 2013