Sofia Trygg Lycke

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare, MI Motiverande samtal, HPÖ

Telefonnummer
073-642 44 30

Mobilnummer

Yrke/profession
Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Arbetstider


Kort presentation
Arbetar med HPÖ - Handlingsprogrammet för övervikt och fetma i Stockholms läns landsting samt motiverande samtal, MI.