Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Forskarstuderande, administratör, eva.ohman@sll.se
  2. Vårdutvecklingsledare diabetes, marianne.pegelow@sll.se
  3. Studierektor, Sydost, lennart.rahlen@sll.se
  4. Vårdutvecklingsledare Astma/KOL , maria.rosengren@sll.se
  5. Vårdutvecklingsledare Diabetes, nouha.saleh-stattin@sll.se
  6. FPU-ledare, projektkoordinator, christina.sandlund@sll.se
  7. Fortbildningssamordnare, mattias.schmidt@sll.se
  8. Distriktssköterska Vårdutvecklingsledare Diabetes, kaija.seijboldt@sll.se
  9. Studierektor, Norrtälje, barbro.shanwell@tiohundra.se
  10. Studierektor, Sydost, pia.soderberg@sll.se