Vill ni delta i projekt med att ordinera kultur på recept?

Publicerad: 2020-09-02

Kulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa. Nu bjuder vi in dig/er i primärvården som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för asylsökande och nyanlända ungdomar.

Unga asylsökande och nyanlända är en grupp som ofta mår psykiskt dåligt eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Det har visat sig att regelbundna kulturaktiviteter i grupp kan ha positiv effekt på välbefinnandet och måendet.

Under hösten 2019 har en modell för kulturaktiviteter, ordination och uppföljning tagits fram (Må bra med kultur, MBK[1]) och testats i en förstudie i Farsta (Asylmottagningen i Rågsved), Botkyrka (Skolhälsovården på St Botvids gymnasium) och Norrtälje (Flyktinghälsan i Norrtälje) med goda resultat.

Nu vill vi utöka antalet verksamheter som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för dessa ungdomar genom att bjuda in vårdcentraler i regionen att delta. Kompensation ges för den mertid projektet kan innebära. Insatsen ska ses som komplement till andra rutinmässiga vårdåtgärder.

Collage kultur på recept

Axplock av genomförda gruppaktiviteter med deltagare i "Må bra med kultur".

Pilotstudien planeras starta i februari 2021. En kortare utbildning för dig/er som vill delta kommer erbjudas under hösten 2020 och tidigt 2021.

Som vårdgivare i pilotprojektet ges du möjlighet att pröva ett nytt redskap, att bidra i arbetet för utveckling av nya arbetsmetoder inom primärvården samt kanske ökad transkulturell kompetens i teori och praktik.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om projektet? Kontakta någon av oss!

Joacim Larsen, projektledare
joacim.larsen@sll.se, 072-519 36 36

Maria Johansson, delprojektledare kultur
maria.an.johansson@sll.se, 073-654 10 90


BAKGRUND "MÅ BRA MED KULTUR"[1]

Ordination av kultur prövas nu världen över där empirin visar goda samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och psykisk hälsa. På uppdrag av HSF bedriver APC sedan 2019 projektet Må bra med kultur med syfte att utveckla en modell för ordination av kulturaktiviteter för unga nyanlända och asylsökande med symtom på eller risk för psykisk ohälsa. Modellen är inspirerad av Fysisk aktivitet på recept (FAR) där bedömning, ordination och uppföljning utförs av vården (legitimerad vårdgivare) medan kulturaktiviteterna, kostnadsfritt, sker hos lokala kulturaktörer där ungdomarna bor.

 

Mer information om Må bra med kultur hittar du här. Klicka på länkarna:

APC (2019) Må bra med kultur lanseras

Må bra med kultur (2020) s 46-47, Verksamhetsberättelse 2019 Akademiskt primärvårdscentrum och Akademiska vårdcentraler

WHO (2019) What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A - scoping review.

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-09-02