Våld i nära relationer och långvarig smärta hänger ihop

Publicerad: 2020-07-27

Hur hänger våld ihop med långvarig smärta och hur kan vården bli bättre på att upptäcka bakomliggande våld i hemmiljö? Hur arbetar man för att öka kunskapen inom vården. Lyssna till  Ylva Elvin-Nowak, enhetschef för APC:s enhet Våld i nära relationer som berättar mer i Painpodden.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-07-27