Lär mer om lymfterapi i ny poängkurs!

Publicerad: 2020-03-30

Arbetar du i primärvården med patienter som har lymfödem och vill öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandling. Då kan denna helt nya poängkurs i medicinsk lymfterapi arrangerad av APC och Karolinska Institutet passa dig! Kursen startar 21 september. Du kan redan nu anmäla dig!

Kursens syfte är att öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet, med tillämpning inom hälso- och sjukvården. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd.

Utbildningen inriktar sig främst mot sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem, men kan även passa dig som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativ enhet.

Läs mer om kursen och anmälan på KI uppdragsutbildning, sök "Medicinsk lymfterapi" >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-03-30