Förebygg och hantera hot och våld inom primärvården

Publicerad: 2019-11-18

I en föreläsning får du som kan möta hot eller våld i ditt arbete lära dig mer om att hantera hotfulla situationer och att bemöta aggressiva beteenden med förebyggande åtgärder och strategier. Stor vikt läggs vid kommunikation, goda samtal och hur det egna förhållningssättet kan öka trygghet och säkerhet. 

Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktssköterskor inom Region Stockholms primärvård.

Plats: Sal Vattenklöver, Solnavägen 1 E

Tid: 26 november, klockan 13-16

Föreläsare: Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska barn/ungdom MSc, vårdutvecklingsledare MI-utbildare, Akademiskt primärvårdscentrum.

Kursanmälan: Senast den 25/11 till pernilla.alencar-siljehag@sll.se

Under denna föreläsning/workshop får ni ta del av Motiverande samtal (MI), öva på vissa strategier och byta erfarenheter med varandra, med särskilt fokus på att förebygga konflikter. 

MI är en evidensbaseradsamtalsteknik utformad för goda samtal på ett personcentrerat och icke konfrontativt sätt. Metoden innehåller samtalsredskap som kan vara till stor hjälp då stämningen är agiterad och har därför sedan länge använts bl.a. inom Kriminalvården och vid Statens institutionsstyrelse (SIS).

Ta med någon situation att berätta om som du själv upplevt som problematisk och svår!

Välkommen!

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-11-18