Ny rapport om arbetsmiljön i primärvården

Publicerad: 2019-10-16

Varför blir vårdpersonal i primärvården kvar eller slutar på sin arbetsplats? De frågorna har forskare från APC, CAMM och CEC ställt till läkare och sjuksköterskor från olika vårdcentraler i regionen. Några slutsatser i rapporten är att om organisatoriska förutsättningar och arbetsbördan är sådana att personalen har tid att utföra det arbete man anser är meningsfullt, skulle personalen både kunna och vilja arbeta kvar i högre utsträckning än i dag.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-10-16