Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

Publicerad: 2019-09-19

Hälsan spelar rollDen 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.

Akademiskt primärvårdscentrum har fått i uppdrag att översätta och pröva den amerikanska metoden Health Matters, i Region Stockholm kallad Hälsan spelar roll.
– Målgruppen har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. De tar oftare medicin mot depression, har i högre grad diabetes och lider oftare av fetma. Ofta försämras hälsan dessutom i samband med att de flyttar hemifrån till ett LSS-boende, då kraven ökar på att vara självständig, säger Elinor Sundblom, projektledare vid APC.

Hållbar förändring
”Hälsan spelar roll” är ett utbildningsmaterial som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning. Det omfattar 37 lektioner som ges under 12-18 veckor. Kursmaterialet är rikt på inspirerande bilder och film, där teori varvas med praktiska övningar med möjlighet till fördjupning. Exempelvis ingår råd om hur man får in mer fysisk aktivitet i vardagen och grönsaker i måltider och hur kroppen fungerar.
– Stort fokus ligger på att stärka individens tro på den egna förmågan och att hälsa är en resurs för självständighet och delaktighet, säger projektansvarig Eva Flygare Wallén vid APC.

Utbildar i flera steg
”Hälsan spelar roll” ges av kursledare som själva arbetar inom daglig verksamhet, LSS-boende eller LSS-hälsan. För att kunna utföra uppgiften måste de blivande kursledarna först ta del av tre 90-minuters utbildningspass via webb. Alla kursledare deltar samtidigt i webbseminarierna där det även kommer finnas möjlighet att ställa frågor och få svar i realtid. Därefter loggar de in på den nya portalen www.halsanspelarroll.se och får tillgång till den utförliga kursmanualen. Sen ska de vara rustade för att i sin tur utbilda personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning.
– Vi ser gärna att flera på samma arbetsplats blir kursledare eftersom det bäddar för att kursdeltagarna kan få ett kontinuerligt stöd. Det minskar även sårbarheten om någon av kursledarna skulle sluta sitt arbete, säger Helena Bergström som är ansvarig för utvärderingen av ”Hälsan spelar roll”.

Mervärde
Projektteamet hoppas på att konceptet ger ett mervärde för både kursledare och kursdeltagare.
– Förhoppningen är att metoden visar sig leda till hälsosammare levnadsvanor och att alla parter känner mer motivation, känsla av sammanhang och trivsel samt att de fått mer kunskap, säger Helena Bergström.

Inför lanseringen har omfattande arbete lagts ner på att översätta och anpassa material efter svenska förhållanden och ta fram en användarvänlig teknisk utbildningsplattform.
– Vi har även ägnat mycket tid åt att informera chefer och personal inom daglig verksamhet, LSS-boende och LSS-hälsan om projektet samt rekryterat och utbildat kursledare, säger Elinor Sundblom.

”Hälsan spelar roll” görs inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Text: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-09-19