Hur får vi sjukskrivningsprocessen att fungera?

Publicerad: 2019-08-09

En effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser för att öka arbetsförmåga kräver god samverkan mellan olika parter. Där har rehabkorrdinatorer i primärvården en viktig roll. Den 2 september arrangerar kunskapsteamet i försäkringsmedicin ett seminarium för dig som är rehabkoordinator och även andra i primärvården som är intresserade av ämnet.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-08-09