Uppskattad uppmärksamhetsvecka om tobaksbruk

Publicerad: 2019-06-11

AdrianI maj genomfördes olika aktiviteter inom AVC Jakobsberg för att uppmuntra tobaksbrukare att sluta röka och snusa, och samtidigt informera om den hjälp som finns att få. Besökarna fick bland annat en enkät i receptionen med frågor om tobaksbruk som sedan ska följas upp av vårdpersonalen.

Evenemanget som hölls på Jakobsbergs vårdcentral gjordes för att uppmärksamma tobakens skadliga konsekvenser och vilken hjälp som finns att få. Initiativtagaren Adrian Razmgah, distriktsläkare på Jakobsbergs vårdcentral och vårdutvecklingsledare inom kunskapsteam Tobaksbruk på APC, är nöjd.
− Vi hade många bra samtal och nyfikna besökare. Varje aktivitet för att stötta patienter i riskzonen eller som redan har ett tobaksbruk kan betyda mycket för folkhälsan, säger Adrian Razmgah.

På plats i vårdcentralen väntrum fanns personal från både APC, Sluta röka linjen och AVC Jakobsberg. De erbjöd information om vilket stöd som finns för den som funderar på att förändra sina tobaksvanor. En enkät delades även ut där besökarna fick möjlighet att besvara frågor om tobaksbruk samt vilken hjälp de önskade. Möjlighet till Drop-in spirometri (lungfunktionsundersökning) samt CO-mätning (Kolmonixid i utandningsluften) fanns.

För att kunna ställa frågor om tobaksbruk och hjälpa patienter som vill bli tobaksfria är det viktigt att personalen har goda kunskaper kring hur man handlägger tobaksbruk.
− Vår kunskap och attityd kring rökning är mycket viktiga faktorer för att kunna påverka patienternas motivation att sluta röka. De flesta patienter som uppsöker vårdcentralen gör det på grund av andra sjukdomar och ofta inte specifikt för att de vill få hjälp med att sluta röka. Därför är det viktigt att vi ställer frågor om tobaksbruk då det kan vara avgörande för ett beslut om att sluta röka eller snusa, säger Adrian Razmgah.

Har då uppmärksamhetsveckan gett någon effekt?
− Det är för tidigt att säga, men jag hoppas att den kunnat bidra till att vi nått ut till fler och att vi som jobbar på vårdcentralen blir mer uppmärksamma på hur vi handlägger patienterna, säger Adrian Razmgah.

De patienter som var intresserade av avvänjningsstöd under uppmärksamhetsveckan kommer att erbjudas hjälp, antingen i grupp eller individuellt.
− De flesta hade provat sluta på egen hand men misslyckats på grund av att de använt nikotinläkemedel på fel sätt, oftast i för låg dos eller på fel sätt - utan stöd från vården - vilket många gånger medfört onödiga biverkningar och återfall, säger Adrian.

Ett bra stöd och vägledning för både vårdpersonal och patienter är att ta kontakt med regionens Sluta Röka Linje med tobaksavvänjare. Personal i primärvården kan även få stöd av APC:s kunskapsteam Tobaksbruk.
− Vi kan hjälpa till med information kring dosering, typ av lämplig ersättning och eventuell kombination av dessa samt hur de ska brukas, säger Adrian Razmgah.

Ett annat tips för förskrivare i Take Care är att använda funktionen ”Favoritordinationer” i journalsystemet.
− Då behöver man inte komma ihåg dosering, eller hur läkemedel ska tas utantill, det hjälper journalsystemet till med, avslutar Adrian Razmgah.

Vill du veta mer kontakta:
APC kunskapsteam Tobaksbruk: Lena Lund, e-post: lena.k.lund@sll.se eller www.akademisktprimarvardscentrum.se

Sluta Röka Linjen: 020 - 84 00 00 eller www.slutarokalinjen.se 

Text: Daphne  Macris

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-06-11