KBT-behandling över nätet effektiv vid hälsoångest

Publicerad: 2015-10-07

TangentbordWEBBHälsoångest eller extrem rädsla för att drabbas av allvarliga sjukdomar kan orsaka stort lidande. Erik Hedman på Gustavsbergs akademiska vårdcentral visar att kognitiv beteendeterapi via internet fungerar som hjälp. Och metoden kan med fördel användas som del av behandling i primärvården.


Hälsoångest, en stark och ihållande oro för den egna hälsan, är ett psykiskt problem som ungefär 1-3 procent av befolkningen lider av. På Gustavsbergs akademiska vådcentral, som är mönsterbildande för hur evidensbaserad vård av psykisk ohälsa kan bedrivas i primärvården, finns Erik Hedman psykolog, docent och AVC-samordnare. I en serie studier har han visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet är en fungerande behandling för hälsoångest. Så många som 80 procent av deltagarna uppgav att de blivit bättre, även om inte alla blev besvärsfria. För sina fynd har Erik bland annat fått Nationalkommittén för psykologis vetenskapliga pris till yngre forskare. 

Terapi via internet öppnar nya möjligheter
Gemensamt för de flesta drabbade av hälsoångest är att de har haft problemen länge. Många är i åldern 35–40 år och arbetar, men känner att det blivit allt svårare att sköta jobbet eller att nära relationer blir lidande därför att ångesten är så stark.
– Det kan gå så långt att man är helt övertygad om att man är dödligt sjuk i exempelvis cancer, säger Erik Hedman.

HälsoångestCollage

Erik Hedman ger personer med hälsoångest vägar ut ur överdriven oro för den egna hälsan med hjälp av internetbaserad behandling. 

Att erbjuda
internetbaserad KBT-behandling är en möjlighet att sänka tröskeln för att våga söka hjälp.
– En del drar sig för att söka behandling eftersom man kanske skäms över de besvär man har och ibland kan det faktiskt vara lättare att inte möta en psykolog öga-mot-öga när man berättar om sina svårigheter, säger Erik Hedman.

Terapi via internet öppnar även nya möjligheter att erbjuda beprövad, effektiv behandling för fler.
Tillgången till KBT-terapeuter är fortfarande knapp – inte minst i primärvården. Vår metod skulle mycket väl kunna fungera som ett komplement till annan behandling som erbjuds på vårdcentralen, menar Erik Hedman. En stor fördel med Internetbehandling är att varje behandlare kan ha fyra gånger fler patienter i samtidig behandling jämfört med sedvanlig KBT.

Gradvis exponering och uppbackning av psykolog
Den internetbaserade behandlingen går bland annat ut på att gradvis närma sig det man är rädd för, utan att söka vård omedelbart. Exponering är den tuffaste delen av behandlingen. Då ska patienten aktivt söka upp situationer som kan utlösa ångesten.
– Det kan handla om att läsa om människor som drabbats av svåra sjukdomar, besöka kyrkogårdar och sjukhus eller att se sjukhusdraman på tv, säger Erik Hedman.

Han betonar att det är patienten som gör det tuffa jobbat i behandlingen, inte datorn. Den som genomgår behandlingen har dock hela tiden tillgång till en psykolog som ger stöd och återkoppling via textmeddelanden.
– Patienten är aldrig helt utelämnad, utan har alltid sin ”egen” psykolog som har ansvarar för behandlingen, säger Erik Hedman.

Fler intressanta projekt kring psykisk ohälsa pågår just nu på Gustavsbergs akademiska vårdcentral:

  • En stor randomiserad klinisk prövning för att studera om kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv för sjukskrivna primärvårdspatienter med psykisk ohälsa.
    – Studien har möjlighet att ge ny kunskap om hur vi både kan förbättra psykisk hälsa och underlätta återgång i arbete för denna stora patientgrupp, säger Erik Hedman.

  • Studie som undersöker om det är möjligt att behandla stress och utmattningssyndrom genom en 12-veckors KBT-behandling via Internet. Läs gärna mer om studien, som nu är öppen för att rekrytera deltagare, på stressad.nu.

Text: Daphne Macris
Porträttfoto: Annika Sonnenstein

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-10-07