Nyheter
 1. Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

  Publicerad:
  2019-09-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  Hälsan spelar rollDen 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.

 2. Var med och utveckla handledningsmodell för jämbördigt lärande!

  Publicerad:
  2019-09-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Peer Learning APCwebbNu har du som handleder sjuksköterskestudenter möjlighet att vara med och utveckla handledningsmodellen Peer Learning för primärvården. Peer Learning är en metod som innebär att en sjuksköterska handleder två studenter samtidigt, som samarbetar, reflekterar och stöttar varandra i sitt lärande.

 3. Nationell FoU-konferens för primärvård!

  Publicerad:
  2019-09-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  Boka redan nu in den 22-23 april, 2020. Då går den Nationella FoU-konferensen för primärvård av stapeln. Det är ett fint tillfälle att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter. Årets tema är ”Från reform till paradigmskifte - forskningens stärkta roll i den nya nära vården.

 4. Att åldras med hiv – för allas lika rätt till ett gott åldrande

  Publicerad:
  2019-09-10
  Verksamhet:
  Övergripande
  Den första generationen som åldras med hiv är finns bland många av de patienter vi möter i vårt dagliga arbete inom vård och omsorg. Samtidigt behövs mer kunskap om vad det innebär för äldre att leva med hiv och hur vi inom vården kan ge ett gott bemötande. Välkommen till en spännande halvdag om hiv och åldrande!
 5. Seminarium om förhållningssätt kring sjukskrivning

  Publicerad:
  2019-09-10
  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till ett seminarium där vi belyser komplexa frågeställningar som du som sjukskrivande läkare i primärvården ofta ställs inför och lyfter fram förhållningssätt som kan underlätta. Seminariet ges vid två tillfällen: 16/10 och 21/11.

 6. Internationell diabeteskonferens i Stockholm

  Publicerad:
  2019-09-04
  Verksamhet:
  Övergripande

  Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat ”Bygga broar mellan primärvård och slutenvård”. Fokus är multi- och interprofessionella perspektiv på utbildning, forskning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa personer med diabetes. Konferensen arrangeras av DSMA, där APC denna gång står för värdskapet. Anmäl dig idag!

 7. Vårdpersonal har viktig roll upptäcka våldsutsatta

  Publicerad:
  2019-08-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  Alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka personer som utsatts för våld. Därför är det viktigt att ha kunskap hur vi ska arbeta med det. I en helt ny utbildning får du möjlighet att lära mer om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

 8. Hur får vi sjukskrivningsprocessen att fungera?

  Publicerad:
  2019-08-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  En effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser för att öka arbetsförmåga kräver god samverkan mellan olika parter. Där har rehabkorrdinatorer i primärvården en viktig roll. Den 2 september arrangerar kunskapsteamet i försäkringsmedicin ett seminarium för dig som är rehabkoordinator och även andra i primärvården som är intresserade av ämnet.

 9. Poängkurs i MI kostnadsfri för primärvårdens personal!

  Publicerad:
  2019-06-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du inom primärvården i Region Stockholm och är intresserad av Motiverande samtal, MI. Då har du nu möjlighet att utan kostnad gå en 7,5 poängkurs arrangerad av APC i samarbete med Karolinska Institutet.

 10. Uppskattad uppmärksamhetsvecka om tobaksbruk

  Publicerad:
  2019-06-11
  Verksamhet:
  Övergripande

  AdrianI maj genomfördes olika aktiviteter inom AVC Jakobsberg för att uppmuntra tobaksbrukare att sluta röka och snusa, och samtidigt informera om den hjälp som finns att få. Besökarna fick bland annat en enkät i receptionen med frågor om tobaksbruk som sedan ska följas upp av vårdpersonalen.

 11. APC och AVC 2018 i populär form!

  Publicerad:
  2019-05-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bokslut 2018 NY900 fortbildningsaktiviteter för 15 000 deltagare, 49 000 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, modeller, handledning, konsultationer och mycket mer. Under 2018 bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra direkt i årsberättelsen här>>

 12. Behandling med VR-glasögon mot ångest tog hem innovationspris!

  Publicerad:
  2019-04-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bild 2 webbVR-glasögon kan hjälpa människor med panikångest. Det visar ett projekt mellan Gustavsbergs akademiska vårdcentral, KTH och Film Stockholm. För sin idé har de fått utmärkelsen Årets innovation av Region Stockholm. Stort grattis!

 13. Vården behöver tydliga rutiner för våld i nära relationer!

  Publicerad:
  2019-04-10
  Verksamhet:
  Övergripande

  Ylva WEBBHur ska man veta att någon är utsatt för våld när personen inte själv berättar? Den frågan ställer sig Ylva Elvin-Nowak, chef på enheten Våld i nära relationer, i en debattartikel i Dagens Medicin. Hon betonar vikten av att hälso- och sjukvårdens personal har både kunskap och tydliga rutiner, och inte minst vågar fråga om de misstänker att en patient är utsatt för våld.

 14. Öppna forskningsseminarier!

  Publicerad:
  2019-04-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till tre öppna forskningsaktiviteter under april, i regi av Akademiskt primärvårdcentrum! Alla evenemang hålls på Torsplan, Solnavägen 1 E. Ingen föranmälan behövs.

 15. Nytt vårdprogram om våld i nära relationer

  Publicerad:
  2019-03-26
  Verksamhet:
  APC Våld i nära relationer

  Vårdprogram Våld webbNu finns ett nytt regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer som är tänkt som en handfast guide för personal i patientmötet.
  – Våld i nära relationer är vanligare än många tror, har ofta stora konsekvenser för hälsan och kännetecknas av att den utsatta har känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårt att bryta relationen och att berätta om det, säger Ylva Elvin-Nowak, biträdande verksamhetschef vid APC och enhetschef vid enheten Våld i nära relationer.

 16. Bli kvalificerad tobaksavvänjare! Ny poängkurs

  Publicerad:
  2019-03-20
  Verksamhet:
  Övergripande

  Klippa ciggen litenArbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I en ny poängutbildning, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning, både individuellt och i grupp. Välkommen med din anmälan!

   

 17. Gruppträffar effektiva vid diabetes - lär dig hur

  Publicerad:
  2019-02-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  Studier visar att gruppträffar ledda av sjuksköterskor bland annat ger ett förbättrat behandlingsresultat, stabilare blodsockerbalans och bättre livskvalitet för personer med typ 2 diabetes. Nu erbjuds du som är diabetesansvarig sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården att lära mer om hur du kan lägga upp och starta en sådan grupputbildning.

 18. CaPrim belönas med Gyllene Äpplet!

  Publicerad:
  2019-02-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  Grattis CaPrimGenom kunskapsspridning och primärvårdsanpassning har CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) underlättat arbetet med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser i primärvården. För detta belönas de med årets Gyllene Äpple av Region Stockholm.

 19. Premiär för APC:s diabetesblogg!

  Publicerad:
  2019-01-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  I dag har APC:s kunskapsteam diabetes dragit igång sitt första inlägg i diabetesbloggen. Bloggen är tänkt som en plattform för nyheter, tips och utblick i omvärlden inom diabetes och för att få igång bra diskussioner. För att få med så många röster som möjligt kommer skribenterna i bloggen att variera. Välkommen in!

 20. God fortsättning på det nya året!

  Publicerad:
  2019-01-08
  Verksamhet:
  Övergripande

  iStock 995420002Så har ånyo ett år gått. 2018 var året då mycket föll på plats. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommittéens granskning av APC och AVC visar att vi är en tydlig del i den nya Universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.