Nyheter
 1. Ny modell prövas för ökad patientmakt i primärvården

  Publicerad:
  2015-09-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  KaisaWEBBI ett projekt inom Hässelby/Akalla akademiska vårdcentral testas en ny modell för att göra kroniskt sjuka patienter mer delaktiga i beslut kring den egna vården genom att bättre ta tillvara deras åsikter och upplevelser. 

   

 2. FaR till barn och ungdomar - varför, hur och till vilka?

  Publicerad:
  2015-09-24
  Verksamhet:
  Övergripande

  ÖverviktigaBarnPowerVad är på gång inom fysisk aktivitet på recept, FaR, till barn och ungdomar, vad säger de senaste  rönen, vilka kan ordineras och vilken sorts behandling är lämplig? Det och mycket mer får du svar på den 5 november på FaR:s dag - en eftermiddag med många intressanta föreläsare. Välkommen!

 3. ”Hälsan hos nyanlända flyktingar måste tas på allvar”

  Publicerad:
  2015-09-16
  Verksamhet:
  Övergripande

  Solvig Ekblad WebbHon ser bortom kulturella begränsningar, vill minska utanförskap och förbättra hälsan hos utlandsfödda, speciellt nyanlända flyktingar. Solvig Ekblad är bonddottern som haft hela världen som sitt arbetsfält. I dag jobbar hon vid Akademiskt primärvårdscentrum med utvecklingsfrågor och är adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning.

 4. Uppdatera dig om kognitiv svikt och demensriktlinjer

  Publicerad:
  2016-07-08
  Verksamhet:
  Övergripande

  iStockäldrekvinnaWEBBKlocktest, MMSE-SR, tolkning av resultat och hur anpassas nationella riktlinjer lokalt? Det är något av vad du kan få veta mer om i ett boka-vi-kommer-seminarie. På plats du själv önskar, kostnadsfritt. Kontakta oss så berättar vi mer.

 5. Övning gällande Psykologiskt och Socialt stöd

  Publicerad:
  2015-10-14
  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Övning  i projektet "Samverkan i länet gällande psykologiskt och socialt stöd".

 6. Träff för Sakkunniggrupp

  Publicerad:
  2015-09-18
  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Tredje träffen för sakkunniggruppen i projektet  "Samverkan i länet gällande psykologiskt och socialt stöd".

 7. Missa inte handledarträffen den 25 augusti!

  Publicerad:
  2015-06-18
  Verksamhet:
  APC VIL

  Den 25 augusti är det åter dags att alla studentansvariga och ni som handleder läkarstudenter i primärvården att träffas. Denna gång är temat e-portfölj, interprofessionellt lärande och höstplaneringen. Välkommen!

 8. Ny metod kan hjälpa KOL-patienter bli rökfria

  Publicerad:
  2015-06-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  LenaLundhAPCKOL drabbar nästan uteslutande rökare. Trots att många som fått sin diagnos vill fimpa för gott, är det få som klarar det. En avhandling från Karolinska Institutet visar att 14 frågor kan vara en god hjälp för att identifiera hinder, ingjuta hopp och ge bättre individanpassat stöd. 

 9. AVC och Shanghai knyter kunskapsband!

  Publicerad:
  2015-06-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  KErstiAPCJakobsbergs, Hässelby/Akalla och Gustavsbegs akademiska vårdcentraler, AVC, har slutit samförståndsavtal med Shanghais hälso- och sjukvård. De ligger som grund för nytt samarbete kring organisation, utbildningsfrågor, praktik och forskning i primärvården.

 10. Prisad forskare tipsar om konsten att lyckas med sin artikel

  Publicerad:
  2015-06-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  NickAPCHöstens öppna forskningseftermiddagar bjuder på flera nyheter. En är English Conversation Course – ett fint tillfälle att träna sin engelska. Det blir också fler externa föreläsare, bland andra den internationellt ansedda och prisade forskaren Nick Talley. Den 2 september ger han tips om hur man lyckas få en artikel publicerad.

 11. Körkort i spirometri ger bättre koll på lungfunktion

  Publicerad:
  2015-06-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  UllaoCyntiaAPC– Det är viktigt att hålla sina kunskaper uppdaterade och att öppna sitt sinne för nya intryck. Annars är risken att man gör som man alltid gjort. Det menar Ulla Johannisson och Cynthia Gaudio som båda har gått kursen Nationellt Spirometrikörkort.

 12. Utveckla diabetesteam - ny poängutbildning på webben!

  Publicerad:
  2015-05-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  BättremedTEAMAtt arbeta med diabetesteam har visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra behandlingen för patienter med typ 2-diabetes. Via webb och två träffar har du nu möjlighet att fördjupa dig om behandling, riktlinjer och hur man startar en diabetesmottagning på din arbetsplats!

 13. Sugen på att forska? Välkommen till öppna seminarier

  Publicerad:
  2015-04-25
  Verksamhet:
  Övergripande
 14. Fjärde referensgruppsmötet för Regional psykologisk och social krisberedskap - ett samverkansprojekt från MSB och Socialstyrelsen.

  Publicerad:
  2015-04-23
  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Deltagare: Representanter från SLL & SLSO (Akutsjukhusen, BUP, Vuxenpsykiatrin, Primärvården), Länsstyrelsen, Kommuner inom Stockholms län, Svenska Kyrkan, Frivillig Organisationer (Svenska Rädda Barnen, Svenska Röda Korset) samt Länspolisen.

  Samverkansprojektet består av tre delar:

  Delprojekt 1 utgörs av en färdiglagt kartläggning av länets kris- och katastrofberedskap samt en rapport.

  Delprojekt 2 är en process som ska leda till en gemensam regional kris- och katastrofplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse. Arbetet utgår från kartläggningen och med hjälp av referensgruppmedlemmarna vill vi få fram ett underlag till en handlingsplan.

  Delprojekt 3, en lärande katastrofövning som genomförs Hösten 2015.

 15. Nytt team stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt

  Publicerad:
  2015-03-11
  Verksamhet:
  Övergripande

  FaRgängLitenVi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Möt teamet som vill vända trenden. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.

 16. Möt Doris - ny webbutbildning om äldre med diabetes!

  Publicerad:
  2015-03-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  DorisLitenEn kort, innehållsrik utbildning för att fylla på kunskaper om äldre personer med diabetes. Så beskriver Monica Pehrsson och Marianne Pegelow vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC, den nya webbutbildningen ”Äldre med diabetes”. Utbildningen vänder sig till undersköterskor och vårdbiträden inom hemsjukvård, vårdboenden och hemtjänst.

 17. Björn letar upp dold hjärtsvikt!

  Publicerad:
  2015-03-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  BjörnErikssonLitenAtt många hjärtsviktspatienter inte får den vård den behöver engagerar distriktsläkaren Björn Eriksson på Gustavsbergs vårdcentral. Genom sin forskning vill han kartlägga läget i primärvården, lyfta problemen – och hitta lösningar.

 18. ST-projekt upptäckte brister i dokumentation av astmavård

  Publicerad:
  2015-03-07
  Verksamhet:
  Övergripande

  MikaelLitenVi är bra på att diagnostisera astma, men två områden behöver vi bli bättre på: att dokumentera rökvanor och göra fler årliga uppföljningar med spirometri. Så sammanfattar Michael Hedlund sina fynd i ett vetenskapligt projekt där han undersökt kvaliteten av astmavården på sin egen vårdcentral. 

 19. Abbe Schulman medverkar i film angående Ebola

  Publicerad:
  2015-02-12
  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi
 20. Charlotte Therup Svedenlöf medverkar i Dagens Nyheters Lördagsbilaga den 7 februari 2015 angående terrordådet i Paris

  Publicerad:
  2015-02-09
  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Artikel >>>