Sjukskrivningar – en viktig uppgift för vårdcentralen


Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning Sedan i år har vårdcentraler skyldighet att erbjuda funktion för rehabkoordinering för sjukskrivna. Hur uppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer. Syftet är att informera och inspirera till att förbättra rutiner för hantering av sjukskrivningsuppdraget. Vi berättar om möjligheten att ta fram statistik, lokala riktlinjer och att anställa en rehabiliteringskoordinator (REKO) mm. Utbildningen genomförs som planerat eller digitalt utifrån de riktlinjer som gäller.

Kursdatum och tid:
16/12, kl. 13-16:30
Målgrupp: Verksamhetschefer på vårdcentraler/husläkarmottagningar
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Verksamhetschef
Innehåll:
13.00 Välkomna Teamet
13.15 Avtal, ledningssystem och forskning inom försäkringsmedicin Britt Arrelöv, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
14.00 Försäkringsmedicinska grunder och professionernas roller Teamet
14.30 Kaffe med brainstorming inför handlingsplan
15.00 Hur blir sjukskrivningar en möjlig uppgift för vårdcentralen Monika Engblom, allmänläkare
15.45 Kunskapsstyrning och kvalitetsindikatorer för sjukskrivningar Jan Hasselström, verksamhetschef på APC
16.15 Hur går vi vidare? Teamet 16.30 Avslut
Föreläsare:
Jan Hasselström, Britt Arrelöv, Monika Engblom och Försäkringsmedicinska kunskapsteamet
Kostnad:
Kostnadsfritt (vid återbud senare än en vecka innan 500 kr)
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Monika Engblom, monika.engblom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.