AOS (allvarliga ospecifika symtom) samt Kolorektal cancer i primärvården


Välkommen till fortbildningsnätverk för allmänläkare i västra Stockholm 29-gruppen

Kursdatum och tid:
28/1, kl. 14-16:30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Kl 14.00 – 14.30 Kaffe med dopp
Kl 14.30- 16.30 Föreläsning och diskussion
Föreläsare:
Dr Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, CaPRIM, APC
Dr Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, CaPRIM, APC
Kontaktperson:
Anmälan per e-post till: paul.erling@sll.se senast den 27 januari 2020.
Adress:
Tranebergs vårdcentral
Rum:
Stora konferensrummet
Kommentarer:
Varmt välkomna! Paul Erling och Helena Alfredsson Specialister i allmänmedicin Fortbildningssamordnare, västra Stockholm