Försäkringsmedicin


Försäkringsmedicinska kunskapsteamet har funnits i snart två år. Vi riktar oss till alla professioner som finns på en vårdcentral. Vi erbjuder vissa seminarier på APC men det senaste året har vi också i stor omfattning besökt vårdcentraler och gett fortbildning på mottagningens villkor. Ibland har det varit en timme, ibland en halvdag, ibland för läkargruppen, ibland för blandad personalgrupp. Vår erfarenhet är att personalen får både kunskaper och stöttning att ta fram egna riktlinjer för sjukskrivning och att uppdragets komplexitet blir synligt.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Innehåll:
Försäkringsmedicinska grunder och praktiska övningar/ rollspel
Lärandemål:
• Kunskap om grundläggande lagar och förordningar
• Kunna tillämpa patientcentrerat arbetssätt i möte med patienter där sjukskriving kan bli aktuell
Föreläsare:
Kunskapsteam Försäkringsmedicin
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Mejla Monika Engblom, e-post: monika.engblom@sll.se för dialog om vad er mottagning behöver och tid för besök
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.