Grundkurs i graviditetsrelaterad bäcken - och ryggsmärta


Denna kurs vänder sig till fysioterapeuter inom primärvården som vill börja arbeta med gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta.

Kursdatum och tid:
7/2, kl. 8:30-16:30
Anmäl dig senast den 29 januari
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Smärta
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Strukturerad undersökning och behandling av gravida kvinnor med bäcken- och ryggsmärta med utgångspunkt i evidensbaserat arbetssätt
• Teori och praktiska övningar
Föreläsare:
Maria Lund, M.Sc, Specialistsjukgymnast inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi, M Fysio & Träning AB
Kerstin Holm, M.Sc, Specialistsjukgymnast inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi, Team Aktiv Primärvårdsrehab
Kostnad:
1200 kr exkl moms
I avgiften ingår:
Fika f.m och e.m ingår. Lunch ingår ej.
Kontaktperson:
Ytterligare information Cia Hunhammar FPU-ledare för sjukgymnaster/fysioterapeuter E-post: Cecilia.hunhammar@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Medfit, Ebba Bååts Torg 6
Ort/Område:
Flemingsberg
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer