Motiverande samtal MI- Handledning en del av våra MI kurser


För att få ditt kursintyg från våra MI kurser behövs deltagande vid två handledningstillfällen. Om du av olika anledningar inte kunnat delta på dessa under din MI kurs erbjuder vi dig möjligheten att ta igen detta moment vid två uppsamlingstillfällen under våren 2020. Inför handledningen spelas ett samtal in (ca 20 min) som transkriberas (10 min av samtalet) samt kodas enl. MITI 4. Allt skickas in både ljudfil, transkribering och svar på frågor utifrån instruktioner du fått på din kurs. På träffen lyssnar vi på samtalet, du får skriftlig återkoppling av handledaren och muntlig återkoppling i MI-anda av både kollegor och handledare. P.g.a rådande omständigheter så kommer handledningen ske via Skype.

Kursdatum och tid:
27/5, kl. 14-16:30 (18/5 deadline se ovan) via skype
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
MI/Motiverande Samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information: Jenny Lindrot, APC, jenny.lindrot@sll.se
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Begränsat antal platser!