Sår & debridering


Lär dig följa ett sårs utveckling och ge bästa tänkbara
förutsättningar för läkning.
Tips och råd om hur vi genom rengöringsteknik, avlastning, förbandsval och
andra vårdande åtgärder av ett sår kan stimulera bästa möjliga läkning, med
särskild fördjupning inom området trycksår.
Det blir genomgång av olika typer av förband och tillfälle att träna praktiskt
på debridering med apelsiner.

Kursdatum och tid:
11/2, kl. 13-16
Målgrupp: Sjuksköterskor, distriktssköterskor i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Sårläkning
• Debridering
• Förband
• Trycksår
• Patientfall
Föreläsare:
Agneta Bergsten, sjuksköterska med gedigen akademisk och klinisk erfarenhet
av sår och hud, föreläser återkommande på KIs distriktssköterskeprogram och har
arbetat på både Akademiska sjukhusets och SÖS sårcentrum. Medlem i SSiS.
Anna-Britta Tallberg, sjuksköterska, fil.mag. med flera års erfarenhet från
Sårcentrum, Akademiska sjukhuset. Utbildar i sårvård inom Region Uppsala samt
på distriktssköterskeprogrammet Uppsala Universitet. Särskilt kunnig avseende
trycksår.
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Adress:
Hässelby Vårdcentral
Rum:
Konferensrummet
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast den 10/2 till pernilla.alencar-siljehag@sll.se Avbokning senast 10/2. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser 500kr, exkl moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Avbokning av kurs sker via e-post.