Vårdhygieniskt arbetssätt vid mindre operationer och sårskador


Lär dig mer om det vårdhygieniska arbetssättet vid små operationer och sårskador.

Kursdatum och tid:
6/2, kl. 13-16:30
Målgrupp: Mottagningsundersköterskor i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Infektion och hud
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Spridningsvägar och vårdrelaterade infektioner (VRI) • Renhetsgrader
• Aseptiskt arbete vid mindre operationer och sårskador på vårdcentral
• Rengöring och desinfektion av operationsrum och instrument
• Vårdhygieniskt arbetssätt i desinfektionsrum
• Förrådshållning
Lärandemål:
• Få ökad kunskap i spridningsvägar och VRI
• Få ökad kunskap om det vårdhygieniska arbetssättet vid små operationer och sårskador

Föreläsare:
Föreläsare från Vårdhygien:
Marika Larsson Lundgren
Martin Rundström
Hanna Wahlqvist
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
I avgiften ingår:
Vi bjuder på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Saffran
URL / webbadress:
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Vardhygien/E-utbildning/
Kommentarer:
Anmälan till: marie.hjerpe@sll.se senast den 31/1. Innan du kommer på utbildningen är det önskvärt att du gjort webutbildningen i basala hygienrutiner. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Vardhygien/E-utbildning/