Fortbildningseftermiddag om Hypertoni


Lär dig mer om hypertoni och vikten av att ta blodtryck på rätt sätt. Vi ställer inte in, vi ställer om! Höstens kurser genomförs som planerat - antingen fysiskt eller digitalt , utifrån de riktlinjer som gäller. Mer info senast 2 veckor innan kursen.

Kursdatum och tid:
24/11, kl. 13:30-16
Målgrupp: Undersköterskor i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Sjukdomsbild, riskfaktorer och symtom
• Levnadsvanor
• Att ta blodtryck på rätt sätt
• Dokumentation
Lärandemål:
Fortbildningseftermiddagen ska ge:
• Ökad kunskap om hypertoni
• Förståelse om vikten att ta blodtryck på rätt sätt
Föreläsare:
Görel Rasjö Wrååk, Distriktssköterska Tallhöjdens vårdcentral/Kardiologiteam Södertälje. Vårdutvecklingsledare stroke/förvärvad hjärnskada APC
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Marie via tfn 08-123 418 53 eller marie.hjerpe@sll.se
Adress:
Solnavägen 1 E
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Kommentarer:
Anmälan till marie.hjerpe@sll.se senast den 19/11. Vid fysiskt utbildning bjuder vi på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi. Av hänsyn till personer med astma och allergi är vi tacksamma om du inte använder stark parfym när du besöker oss".