”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog


Kursen vänder sig till dig som möter personer med kognitiv svikt/ Demenssjukdom i primärvården.
Det är av stor vikt att bemötande och kommunikation sker personcentrerat och att arbetet baseras på bästa tillgängliga evidens.
Kom och lyssna på Margareta Skog med lång erfarenhet och gedigen kunskap om betydelsen av kommunikation och bemötande vid demenssjukdom och konfusion.

Kursdatum och tid:
11/11, kl. 13-16
Målgrupp: Distriktssköterskor, sjuksköterskor undersköterskor, arbetsterapeuteroch fysioterapeuter och dietister inom primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Omvårdnad, Kognitiv svikt
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska
Innehåll:
Kommunikation och demenssjukdom, för ökad ömsesidig förståelse
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna reflektera över sitt sätt att kommunicera med
personer med demenssjukdom
Föreläsare:
Margareta Skog, Med. dr i omvårdnad av äldre, författare till ett flertal skrifter och böcker. Tidigare omvårdnadsansvarig I Tema Åldrande, KS
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Liisa Samuelsson tfn 070 7374391
eller e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer