Motiverande samtal, MI introduktion för rehab-personal i primärvården


Möjligheten från 2015 kvarstår:
Vill du veta vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI? Funderar du kring vad som behövs för att du, när du har gått grundkurs i MI, ska kunna upprätthålla din MI-kompetens?
Då kan denna introduktion vara något för dig.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
Teori om bakgrund och basbegrepp MI, varvat med praktiska övningar
Lärandemål:
Känna till bakgrund och basbegrepp MI
Prova på några MI-färdigheter
Föreläsare:
Anne Claesson, leg. sjukgymnast, MI-utbildare, APC, medlem i MINT ( Motivational Interviewing Network of Trainers)
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Mejla Anne Claesson, e-post: anne.claesson@sll.se för att boka tid för besök på din mottagning (ni behöver vara minst 5 personer).
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.