Övervikt & fetma vid funktionsnedsättning – vad kan vården göra?


Övervikt och fetma är vanligare hos personer med funktionsnedsättning än hos befolkning i övrigt. Därför är det en prioriterad grupp i Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ). Personer med funktionsnedsättning uppger oftare än andra att de vill ha hjälp och stöd av hälso- och sjukvården.
Den här dagen kommer att beröra övervikt och fetma i kombination med intellektuell, fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Kursdatum och tid:
31/1, kl. 9-16:30
Den här dagen vänder sig till alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Funktionsnedsättning och övervikt/fetma på befolkningsnivå
• Förekomst, utmaningar och möjligheter vid övervikt/ fetma vid olika funktionsnedsättningar (intellektuell, fysisk och neuropsykiatrisk) och vid svår psykisk sjukdom
• Fetma vid plötsligt minskad rörlighet till exempel efter en stroke
• Ny policy i SLL: Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Lärandemål:
• Öka medvetenheten om ökad förekomst av övervikt och fetma hos patienter med vissa funktionsnedsättningar.
• Visa på möjliga vägar för stöd till hälsosammare levnadsvanor och behandling av fetma.
Föreläsare:
Malin Kark, utredare, Folkhälsomyndigheten, Signy Reynisdottir, Överläkare, Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Eva Flygare Wallén, projektledare för HPÖ och FaR, Akademiskt Primärvårdscentrum, disputerad på hälsa och intellektuell funktionsnedsättning, Anna-Carin Lagerström, fysioterapeut, hälsopedagog och kostrådgivare, projektledare, Spinalis hälsonavigator, Helena Holmgren, utredare, Enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stroke teamet Akademiskt Primärvårdscentrum, HPÖ/FaR teamet vid Akademiskt Primärvårdscentrum med Sofia Trygg Lycke specialistsjuksköterska och utbildare i MI, Mahnoush Etminan Malek, dietist specialist obesitas, Jenny Sydhoff, programansvarig HPÖ och FaR, Enheten för hälsoutveckling, HSF
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Eva Flygare Wallén e-post: eva.flygare-wallen@sll.se
Adress:
Hantverkargatan 45, Stockholm. Ingång C, baksidan av huset. T-bana Rådhuset.
Rum:
Landstingssalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra utbildningar HPÖ/FaR riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting. Då det gäller dessa utbildningar omfattas även elevhälsan. Kursen är kostnadsfri för dig som är hälso- och sjukvårdsanställd inom Stockholm län. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer