Behandling av barn och ungdomar med fetma


En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling. Du får också lära dig mer om och öva på samtal med barn och föräldrar. Välkommen till en intensiv tvådagarskurs.

Kursdatum och tid:
23-24/9, kl. 8:45-16:30
Målgrupp: BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Obesitas
Innehåll:
• Medicinska aspekter på övervikt och fetma
• Behandling; evidens och beprövad erfarenhet
• Kulturella aspekter
• Barn med särskilda behov
• Kostrekommendationer
• Betydelsen av fysisk aktivitet
• Samtal med barn och föräldrar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Tillämpa det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016
• Reflektera över den egna arbetsplatsens rutiner och den egna rollen i arbetet med barnfetma

Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Kursansvarig: Anna Bohlin, familjeterapeut och specialistsjuksköterska barn och ungdomars hälsa. Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) Handlingsprogram Övervikt och fetma (HPÖ) samt Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för barn. anna.bohlin@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer