Lyft diabetesvården för de äldre!


Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Vård och behandling ska individanpassas, som i alla åldersgrupper, men hos de äldsta kan även hänsyn behöva tas till samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga. Syftet med kursen är att öka kunskapen om de äldsta med diabetes, för att kunna erbjuda en trygg och säker vård.

Kursdatum och tid:
2-3/4 kl. 8:30-16
Målgrupp: Distriktssköterskor och Sjuksköterskor på mottagningar och i hemsjukvård.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Omvårdnad och patientsäkerhet
• Målvärden
• Läkemedel för äldre med diabetes
• Mat till äldre och risken för undernäring
• Förebyggande av fotproblem
•Typ 1 i hemsjukvården
• Diskussioner utifrån patientfall
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Förklara målsättning och rekommendationer för vård och behandling av äldre med diabetes
• Redogöra för matrekommendationerna och hur de kan skilja sig från råd till yngre med diabetes
• Identifiera skillnader i uppföljning, vård och behandling av typ 1- och typ 2-diabetes i hemsjukvården
• Skapa rutiner för årliga uppföljningar och vård av personer med diabetes i hemsjukvården
Kostnad:
2 400 kr, exklusive moms
Kontaktperson:
Marianne Pegelow, tfn. 070-484 20 05, e-post: marianne.pegelow@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer