Motiverande samtal, MI i grupp


Kursen vänder sig till dig som har gått grundkurs i MI och arbetar med eller planerar att arbeta med grupper, exempelvis tobaksavvänjning eller viktminskning. Teori varvas med rollspel där du praktiskt använder dina färdigheter.

Kursdatum och tid:
4 + 7/10, kl. 8:00-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
• Hur MI-andan, förhållningssättet samt MI-färdigheterna kan användas i gruppledarrollen.
• Möjligheter och utmaningar med att arbeta i grupp.
• Uppdelning i grupper där alla deltagare får träna gruppledarrollen. Varje grupp har stöd av en kursledare i processen.
• I kursen ingår startpaket – vi kommer ut till er enhet och stödjer er i att starta MI i grupp enligt era önskemål.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna använda MI i grupp.
Föreläsare:
Susanne Hellström, Sofia Trygg Lycke, Anne Claesson, vårdutvecklingsledare och utbildare i MI. Medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Sofia Trygg Lycke,
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se, tfn: 072-520 12 63. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Lokal meddelas senare
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer