Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad) INSTÄLLD


Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet. Kursen är LIPUS-certifierad och ingår i kraven för en godkänd astma/KOL-mottagning i Region Stockholm.

Kursdatum och tid:
17-18/11, kl. 9-16:30
uppföljningsdag 15/12
Huddinge
digitalt eller fysisk (Inställd)


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL, Respiration
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Teori och praktik varvas under de två kursdagarna. Ämnesområden är delade till
• översiktlig sjukdomslära astma och KOL
• spirometriundersökningens fysiologiska teori
• spirometriundersökning i praktiken (handhavande av spirometrier och genomförande av undersökningen)
• tolkning av spirometriresultat
• dokumentation av spirometriundersökningen
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:
• tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden
• hur man utför en spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern
• patientinformation och undervisning i samband med en spirometri.
Föreläsare:
Nikolaos Pournaras, specialist i allmänmedicin
Maria Rosengren och Marianne Eduards
distriktssköterska, astma/KOL-sjuksköterska
Kostnad:
2 400 kr, exklusive moms
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Maria Rosengren, e-post: maria.rosengren@sll.se, tfn: 072-503 53 29. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
1-2/10 Lustikulla konferens i Liljeholmen 17-18/11 Alfred Nobels allé 23
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer