Motiverande samtal-MI grundkurs


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin egen drivkraft till förändring. P.g.a det aktuella läget kan vi endast ta emot 10 st deltagare, så att avstånd kan hållas ordentligt.

Kursdatum och tid:
3 ½ dagar + OBS! 2 dagars självständigt arbete med hemuppgifterna

Kurser 2020:
30/1-31/1 + 5/3 + 27/5 em
eller
19-20/2 + 26/3 + 3/6 em
eller
16-17/9 + 13/10 em + 26/10 fm + 15/12 fmAktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska
Innehåll:
• Teori, förhållningssätt och teknik.
• Praktiska övningar
• Hemuppgift med transkribering och kodning av två samtal.


Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• praktiskt tillämpa Motiverande samtal
• redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status qou-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
• förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
• redogöra för utveckling av egen MI-kompetens.
Föreläsare:
Susanne Hellström, Sofia Trygg Lycke och Anne Claesson, vårdutvecklingsledare på APC och utbildare i MI. Medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
4 500 kr, exklusive moms
I avgiften ingår:
Kurslitteratur samt fika ingår, men inte lunch. Priset inkluderar även möjlighet till fortsatt handledning.
Kontaktperson:
Sofia Trygg Lycke,
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se, tfn: 072-520 12 63. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer