Nya blanketter och nytt stödmaterial för FaR


Nu är de nya blanketterna klara. Den 10/11 tas de i drift och börjar användas. Nu erbjuds webinar med en möjlighet att gå igenom och ställa frågor kring de nya blanketterna. Nytt stödmaterial för FaR är också framtaget och kommer visas och presenteras vid samma tillfälle.

Kursdatum och tid:
15/12
kl 13-14

17/12
kl 8-9
kl 12-13

Målgrupp: All legitimerad personal i hälso- och sjukvården.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Genomgång av blanketter och stödmaterial
Föreläsare:
Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se.
Administratör:
Lena Olsson