Stroke: Akut och sekundär prevention


Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Stroke: Akut och sekundär prevention.

Kursdatum och tid:
20/11, kl.14-16
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Föreläsare:
Christina Sjöstrand, Rehab,
Kristina Eriksson
Görel Rasjö
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson