Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvård


Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på psykisk ohälsa! OBS: Utbildningen kommer eventuellt att genomförs digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller. Information ges av kursledaren senast 2 veckor innan kursstart.

Kursdatum och tid:
24/11, kl 8:30-12
Anmäl dig senast den 9 november
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Rehabkoordinator
Innehåll:
08:30-08:45 Introduktion och välkommen
Christina Bini teamkoordinator och Cecilia Grape vårdutvecklingsledare APC
08:45-09:30 Internetbaserad KBT vid insomni
Amanda Johnsson leg psykolog
09:30-10:20 Hur arbetar rehabkoordinator i psykiatri?
10:20-10:50 Fikapaus med mingel
10:50-11:25 Återgång i arbete vid psykisk ohälsa
Anna Finnes läkare/ forskare
11:25-11:55 Jobbyte som arbetslivsinriktad åtgärd
Gun Johannson CAMM
11:55-12:00 Avslut och frågor
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Bini, e-post: christina bini@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer