Fortbildning i sjukskrivning och grundläggande försäkringsmedicin


Utbildningen riktar sig till alla sköterskor i mottagningsarbete som möter sjukskrivna patienter eller patienter som har frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att sjukskrivningen behöver förlängas eller patienter med önskan om sjukskrivning. Här får du lära dig grundläggande begrepp kring sjukskrivning och hur du som mottagningssköterska kan vägleda patienter i sjukskrivningsprocessen. OBS: Utbildningen genomförs digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller. Information ges av kursledaren senast 2 veckor innan kursstart.

Kursdatum och tid:
20/11, kl. 13-16
Målgrupp: Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor på primärvårdsmottagningar

20 deltagare (anpassad rymlig lokal för att kunna hålla avstånd).
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Patientfall, interaktiva föreläsningar, gruppdiskussioner
Lärandemål:
• att kunna förklara begrepp inom försäkringsmedicin
• att kunna vägleda patienter i sjukskrivningsprocessen
• att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll i sjukskrivningsprocessen
Föreläsare:
Christina Bini, leg distriktssköterska och rehabkoordinator
Monika Engblom, med dr, specialist i allmänmedicin
Päivi Piispanen, leg. sjukgymnast
Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och rehabkoordinator
Kostnad:
Kostnadsfritt, vi bjuder på fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Bini, e-post: christina bini@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer