Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital (Inställd)


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den egna hälsan. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du som behandlare får öva på och ta del av strategier, verktyg och kommunikationsmetoder som kan vara hjälpsamma i mötet, så att personen själv kan uppmärksamma och hitta sin egen drivkraft till förändring.

För att delta i kursen behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare, tillgång till enskilt rum.

Kursupplägg:

3 ½ dagar + OBS! 1,5 dagars självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter för att praktiskt få öva på MI.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig eller patient). OBS! Transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom sitt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om eget lärande MI.

Hemuppgift 2: Inspelning av samtal och svara på reflektionsfrågor som i hemuppgift 1, dock behövs inte transkribering.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom ett år.

Kursdatum och tid:
29/1, 4/2 heldagar, kl. 10-15
Plats: CPF, Norra stationsgatan 69, plan 6 (tider och plats Covid-anpassat)
12/3 digitalt via Teams kl. 9-15
4/6 digitalt via Teams kl. 13-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Logoped
Innehåll:
• Teori, förhållningssätt och teknik
• Praktiska övningar
• Två hemuppgifter (se ovan)
Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• Praktiskt tillämpa Motiverande samtal
• Redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter förändringsprat, status quo-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
• Förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
• Redogöra för utveckling av egen MI-kompetens.
Föreläsare:
Jenny Lindrot vårdutvecklingsledare på APC och Anne Claesson vårdutvecklingsledare på APC samt medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
4 500 kr, exklusive moms
I avgiften ingår:
Kurslitteratur ingår. Priset inkluderar även möjlighet till fortsatt handledning.
Kontaktperson:
Anne Claesson, e-post: anne.claesson@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Dag 1: CPF, Norra stationsgatan 69
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer