Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2020-11-17 09:00 2020-11-18 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad) Fullbokad

  Datum:
  2020-11-17 09:00 2020-11-18 16:30
  Adress:
  1-2/10 Lustikulla konferens i Liljeholmen 17-18/11 Alfred Nobels allé 23
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 3. Välkommen till fortbildning om kostbehandling av barn

  Datum:
  2020-11-17 08:30 2020-11-25 12:30
  Adress:
  Digitalt via länk (Teams) på grund av Covid-19 och gällande rekommendationer
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder samt matallergi....
 4. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2, FULLTECKNAD

  Datum:
  2020-11-16 08:00 2020-11-18 16:30
 5. Sjukskrivning och rehabilitering

  Datum:
  2020-11-13 09:00 — 12:00
  Adress:
  Digitalt via plattformen Teams
  – när kan sjukskrivning hjälpa eller stjälpa och vad kan arbetsterapeut och fysioterapeut göra för att underlätta i sjukskrivningsprocessen? Sjukskrivning är en behandlande insats som är mycket vanlig inom vården. De vanligaste orsakerna t...
 6. Fysioterapi i primärvården för cancerberörda patienter

  Datum:
  2020-11-11 13:15 — 16:30
  Adress:
  Digitalt via Microsoft Teams
  Träffar du patienter som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling och vill veta mer om hur du som sjukgymnast/fysioterapeut kan hjälpa? Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och behovet av rehabilitering kan...
 7. En kvalitetsdag för Nordost och Norrtälje

  Datum:
  2020-11-11 13:00 — 15:40
  Adress:
  Digitalt via Teams i egen lokal
  Höstens kvalitetsdag blir en digital halvdag! Ämne: Digital Primärvård....
 8. Utmattningssyndrom/Stressrehab

  Datum:
  2020-11-10 13:30 — 15:00
  Adress:
  Digitalt via Teams (länk skickas till den som anmält sig)
  Välkommen till fortbildning via Teams för specialister i allmänmedicin Nordväst. ...
 9. Föreläsning om sorg och komplicerad sorg

  Datum:
  2020-11-10 13:00 — 16:30
  Adress:
  Digitalt via länk i SLSO Teams Kuratorer i primärvård Region Stockholm: länk
  Sorg är en naturlig reaktion på en förlust och de flesta människor som förlorat en nära kan hantera förlusten och har en ”normal” sorgeprocess där de kan hantera smärtan och saknaden. Komplicerad sorg (engelska: prolonged grief) karakter...
 10. Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och ungdomar

  Datum:
  2020-11-10 08:45 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då ...
 11. Motiverande samtal MI handledningar-digitalt

  Datum:
  2020-11-09 13:30 — 16:00
  Inbjudan till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser. Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under hösten erbjuder vi ...
 12. Nya blanketter och nytt stödmaterial för FaR

  Datum:
  2020-11-09 10:00 — 11:00
  Adress:
  Digitalt via Microsoft Teams. Länk kommer efter anmälan.
  Nu är de nya blanketterna klara. Den 10/11 tas de i drift och börjar användas. Nu erbjuds webinar med en möjlighet att gå igenom och ställa frågor kring de nya blanketterna. Nytt stödmaterial för FaR är också framtaget och kommer visas och...
 13. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2020-11-06 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 14. Tobaksavvänjning på recept (ToR) i primärvården

  Datum:
  2020-11-05 13:30 — 16:30
  Adress:
  Digitalt
  En kurs för dig som vill lära dig mer om Tobaksavvänjning på recept (ToR) - en ny behandlingsmetod som kan underlätta vårdpersonalens arbete med tobaksavvänjning och hjälpa fler patienter att sluta använda tobak. ToR består av rådgivning o...
 15. BONK – Barnobesitasnätverket

  Datum:
  2020-11-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Nätverk för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas på Barnläkarmottagning (Bumm) eller Primärvårdsrehab (PVR). Det här är en möjlighet för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. ...
 16. ”Vem tar hand om handen?”

  Datum:
  2020-11-05 08:30 — 16:00
  Adress:
  Via Teams
  Artros, handledsfraktur, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain, ospecifik handledssmärta är exempel på handrelaterade besvär vanliga i primärvården. Hur kan vi med fokus på handfunktion bedöma, behandla och stödja personer för förbättrad/bi...
 17. Nätverksträff Obesitas (vuxna) för personal i primärvården

  Datum:
  2020-11-04 14:00 — 15:30
  Adress:
  Digitalt via Teams, Inbjudan kommer efter anmälan.
  Hur kan vi stötta varandra? Berätta om era utmaningar och möjligheter!...
 18. Uppföljning och fördjupning av FaR ur ett barnmorskeperspektiv

  Datum:
  2020-11-04 13:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt via Microsoft Teams
  En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stötta...
 19. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2020-11-04 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 20. Användarutbildning Luftvägsregistret

  Datum:
  2020-11-03 13:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Digitalt nätverksforum astma/KOL. Via inregistrerade data i Luftvägsregistret får du snabbt överblick över enhetens patientpopulation. Det är lätt att utvärdera enhetens vårdinsatser och förfina vårdstrukturen utifrån patientpopulationens...