Kurser

 1. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3

  Datum:
  2020-03-25 08:30 2020-03-27 16:30
  Adress:
  Victory Hotel, Lilla Nygatan 5, Stockholm
 2. Empowerment- Lär för Livet - Personcentrerad gruppbaserad patient utbildning vid diabetes

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte bara om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad häls...
 3. Att bedöma-behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus

  Datum:
  2020-03-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  För arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Primärvårdsrehab, som möter personer efter stroke/förvärvad hjärnskada! Vad är viktigt att bedöma, behandla för att hitta rätt väg i fortsatt träning/behandling? ...
 4. Cancer i primärvården

  Datum:
  2020-03-18 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Cancer i primärvården ...
 5. Sjukskrivningar – en möjlig uppgift för vårdcentralen?!

  Datum:
  2020-03-18 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning Hur sjukskrivningsuppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer....
 6. Motiverande samtal MI- Handledning en del av våra MI kurser

  Datum:
  2020-03-17 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  För att få ditt kursintyg från våra MI kurser behövs deltagande vid två handledningstillfällen. Om du av olika anledningar inte kunnat delta på dessa under din MI kurs erbjuder vi dig möjligheten att ta igen detta moment vid två uppsamlings...
 7. Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC

  Datum:
  2020-03-16 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...
 8. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2020-03-13 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 9. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter

  Datum:
  2020-03-12 13:30 — 16:00
  Adress:
  CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, entré mellan TeamOlmed och Max, ½ trappa upp, ta hissen på höger sida
  Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 12 mars. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. ...
 10. Regiondag för melanom 2020

  Datum:
  2020-03-12 13:00 — 16:15
  Adress:
  Centralen 7A, Vasagatan 7
  Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Möjlighet finns att delta via livestreaming, anmäl dig då genom mejl till helena.nosko@sll.se och skr...
 11. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2020-03-12 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...
 12. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande

  Datum:
  2020-03-11 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 13. Behandling av barn och ungdomar med fetma

  Datum:
  2020-03-11 08:45 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling...
 14. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande

  Datum:
  2020-03-10 14:00 — 16:30
  Adress:
  Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Spirometri, tolkning, inställningar, utförande. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 15. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2020-03-09 09:00 2020-03-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 16. Välkommen till utbildning i levnadsvanor

  Datum:
  2020-03-09 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vård...
 17. Motiverande samtal MI- Kollegial handledning

  Datum:
  2020-02-25 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2020 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Till dig som gått en grundkurs i MI och vill upprätthålla och utveckla dina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi två fristående eftermiddagsträffar ...
 18. Ortopedi

  Datum:
  2020-02-19 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Ortopedi ...
 19. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2020-02-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 20. Senaste nytt om livsstil och hälsa

  Datum:
  2020-02-19 12:30 — 16:30
  Adress:
  Usine, Södermalmsallén 36-38
  Allmänläkarnätverket Söder-sydost bjuder in till tema: Senaste nytt om livsstil och hälsa - Trendkänsligt område men vad säger forskningen egentligen och rörelsen och maten ...