Kurser

 1. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2020-10-22 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning. På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att ut...
 2. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-10-16 08:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. De insatser som görs för varje patient behöver individanpassas och utvärderas. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen utifrå...
 3. Multisjuka äldre och kvalitetsdata äldre och läkemedel m.m

  Datum:
  2020-10-15 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje med tema: Multisjuka äldre och kvalitetsdata äldre och läkemedel m.m....
 4. Välkommen till regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2020-10-07 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. OBS: Utbildningen kommer eventuellt att genomförs digitalt eller u...
 5. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2020-10-07 08:30 2020-10-08 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 6. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2020-10-05 08:30 2020-10-06 16:00
  Adress:
  Lustigkulla konferens i Liljeholmen Liljeholmsvägen 18 117 61 Stockholm
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 35 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 7. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2020-10-01 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 8. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2020-10-01 08:30 2020-10-02 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes ...
 9. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2020-10-01 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 10. Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Arbetet som sjuksköterska eller distriktsköterska i primärvården innebär att man behöver hålla sig uppdaterad inom många olika områden, varav diabetes är ett. Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men m...
 11. Hälsofrämjande dagen 2020

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:15
  Adress:
  Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
  Levnadsvanor och psykisk hälsa. Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv...
 12. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-09-29 08:30 2020-09-30 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 13. Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2020-09-28 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 14. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2020-09-28 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Undernäring är vanligt problem bland äldre, särskilt bland de med flera sjukdomsdiagnoser. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska bland annat sk...
 15. Mest Sjuka Äldre

  Datum:
  2020-09-25 13:30 — 16:30
  Adress:
  Huddinge Konferenscenter, Patron Pehrs Väg 3
  Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Mest Sjuka Äldre. Eventuellt digitalt. ...
 16. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2020-09-25 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 17. ReDO-metoden

  Datum:
  2020-09-25 09:00 — 16:00
  ReDO-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syftar t...
 18. Dermatoskopi i primärvården

  Datum:
  2020-09-23 13:30 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via teams i egen lokal
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost med tema: Dermatoskopi i primärvården. Digitalt via teams....
 19. Tuberkulos och allmänt om smittskydd

  Datum:
  2020-09-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje med tema:Tuberkulos och allmänt om smittskydd....
 20. Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2020-09-23 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på baskunskaper! OBS: Utbildningen genomförs ev. digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller....