Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2020-10-14 09:00 2020-10-15 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Ännu ej bestämt

  Datum:
  2020-05-27 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 3. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Ej ännu bestämt

  Datum:
  2020-05-19 14:00 — 16:30
  Adress:
  Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 4. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2020-05-11 08:45 2020-05-13 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 5. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2020-05-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 6. Fortbildning om matallergier hos barn

  Datum:
  2020-05-05 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 7. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2020-04-29 08:00 — 16:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 29/4 2020. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt prim...
 8. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 35 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 9. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 10. Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling

  Datum:
  2020-04-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 11. ReDO™-metoden

  Datum:
  2020-04-23 10:00 2020-04-24 16:00
  Adress:
  Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
  ReDO™-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syfta...
 12. Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas?

  Datum:
  2020-04-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till denna utbildning om behandling vid obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt a...
 13. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2020-04-22 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning. På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att ut...
 14. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-04-21 08:30 2020-04-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 15. Välkommen till utbildning om hälsosamma matvanor i vården

  Datum:
  2020-04-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor....
 16. FaR-fördjupning för barnmorskor

  Datum:
  2020-04-16 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stötta...
 17. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2020-04-15 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan Free Style Libre förskrivas t...
 18. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2020-04-02 08:30 2020-04-03 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Vård och behandling ska individanpassas, som i alla åldersgrupper, men hos de äldsta kan även hänsyn behöva tas till samsjuklighet och nedsat...
 19. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6

  Datum:
  2020-04-01 08:30 2020-04-03 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 20. Diabetes och munhälsa

  Datum:
  2020-04-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammati...