Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2021-10-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Digital
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2021-10-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 3. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2021-09-06 08:30 2021-09-07 16:00
  Adress:
  Digitalt
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 4. Lär dig använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt som stöd vid beteendeförändring hos personer med diabetes

  Datum:
  2021-05-26 09:00 2021-05-27 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa bet...
 5. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2021-05-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bem...
 6. MI – Motiverande samtal med patienter i primärvården 7.5 hp VT 2021

  Datum:
  2021-04-14 09:00 2021-12-15 00:00
  Adress:
  Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig! Syftet med...
 7. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2021-03-17 09:00 2021-03-18 16:00
  Adress:
  Digitalt alternativt Solnavägen 1 E, Torsplan Stockholm. Plats meddelas senare.
  Forskning visar att personer med typ 2 diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra ökar sin kunskap om diabetes, förbättrar sin metabola kontroll samt upplever ökad livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabe...
 8. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2021-03-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 9. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2021-03-11 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...
 10. Fortbildning i sjukskrivning och grundläggande försäkringsmedicin

  Datum:
  2021-03-10 13:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams (pga rådande omständigheter)
  Utbildningen riktar sig till alla sköterskor i mottagningsarbete som möter sjukskrivna patienter eller patienter som har frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att sjukskrivningen behöve...
 11. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-03-10 08:30 2021-03-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 12. Digital Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2021-02-26 13:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 13. Välkommen till utbildning i levnadsvanor vt 2021

  Datum:
  2021-02-25 09:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vård...
 14. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2021-02-23 08:30 — 16:00
  Adress:
  Kursen genomförs digitalt via Teams.
  Kontinuerlig glukosmätning med isCGM ( Intermittent scanning CGM används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM försk...
 15. FaR-ledarkurs för patient- och Parasportföreningar

  Datum:
  2021-02-22 09:00 — 14:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom Region Stockholm medför det att fler personer blir ordinerade FaR. Därför vill vi bredda och utöka aktivitetsutbudet av det som era föreningar erbjuder. Kursen är på en da...
 16. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2021-02-19 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 17. Grundkurs i gynekologi och obstretik,

  Datum:
  2021-02-15 08:00 2021-02-17 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 18. Motiverande samtal-MI grundkurs 3 1/2 dagar – för REKO- helt/delvis digitalt

  Datum:
  2021-02-09 09:00 — 15:00
  Adress:
  Om det blir på CPF dag 1: Norra stationsgatan 69. Annars digitalt via Teams.
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till att förändra beteende till exempel att ändra levnadsvanor under sjukskrivning för att kunna återgå i arbete/sysselsättning. Kursen ger en grundlig genomgång...
 19. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2021-02-08 09:00 2021-02-11 16:00
  Adress:
  Plats: Meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 20. Motiverande samtal MI handledningar-digitalt

  Datum:
  2021-02-05 13:00 — 15:00
  Adress:
  Digitalt
  Inbjudan till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser. Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi t...