Bensår & kompression


Hur ska vi tänka när vi möter en patient med bensår i
primärvården?
Detta blir en grundlig genomgång av principerna för utredning och
behandling av venösa och arteriella bensår. Vilka faktorer behöver vi
observera för att förstå orsakssambanden? Vilka verktyg behöver vi för att
utreda och starta behandling? Vilka tecken är viktiga att utvärdera och när
behöver vi omvärdera pågående insatser? Det kommer att erbjudas möjlighet
att praktiskt träna teknik vid kompressionslindning och ankelindexmätning.
Sårbehandling är ett teamarbete. Kom därför gärna både sjuksköterska och
läkare från samma enhet!

Kursdatum och tid:
11/12, kl. 13-16
Målgrupp: Sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare i primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Etiologi
• Diagnoser
• Ankelindexmätning
• Kompressionsteknik
• Patientfall
Föreläsare:
Agneta Bergsten, sjuksköterska med gedigen akademisk och klinisk erfarenhet av
sår och hud, föreläser återkommande på KIs distriktssköterskeprogram och har arbetat på både Akademiska sjukhusets och SÖS sårcentrum. Medlem i SSiS.
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Adress:
Hässelby Vårdcentral
Rum:
Konferensrummet
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast den 10/12 till pernilla.alencar-siljehag@sll.se Avbokning senast 10/12. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser 500kr, exkl moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Avbokning av kurs sker via e-post.