Subklinisk hypotyreos - Medicinsk nytta med behandling?


Allmänläkarnätverket Söder – sydost bjuder in till årets sista tema: Subklinisk hypotyreos - Medicinsk nytta med behandling?Kursdatum och tid:
11/12, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Fortbildningen inleds med lunch från 12.30 för dem som anmält sig. Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30.
Fika serveras under eftermiddagen.
Föreläsare:
Jan Calissendorff, MD, PhD, överläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Sarah Eklöf, e-post: sarah.eklof@sll.se

Adress:
OBS! Ny lokal igen. Usine, Södermalmsallén 36-38, Medborgarplatsen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! OBS! Anmäl dig senast den 28 nov. Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande.