Workshops för dietister som arbetar med barn (Inställd)


Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman.

Kursdatum och tid:
25/5, kl. 14-16.30: Berikning i praktiken
Det går att anmäla sig till enstaka tillfällen eller alla tre
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
23/3 Tillväxtkurvor
• Hur bedömer vi tillväxtkurvor?
• Hur använder vi dem som arbetsredskap?
• Vi går igenom tillväxtkurvor från vecka 24 till 18 år från olika perspektiv.
• Ta gärna med egna patientfall du vill diskutera.

27/4 Beräkning av energibehov hos barn
• Hur mycket energi behöver patienten egentligen?
• Hur tänker vi när barnet behöver gå upp i vikt?
• Genomgång av hur vi kan räkna ut energibehov för barn i olika åldrar och situationer. Vi räknar tillsammans och diskuterar kring metoder och resultat.
• Ta gärna med egna patientfall du vill räkna på.

25/5 Berikning i praktiken
• Hur smakar det vi rekommenderar?
• Hur kan vi optimera näringsinnehållet på ett sätt som barnen tycker om?
• Vilka alternativ finns för barn med födoämnesallergi och behov av energi-och näringstillskott?
• Tillsammans provar vi olika typer av berikning, både med vanliga livsmedel samt nutritionsprodukter.

Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Åsa Sidibeh Zetterlund, e-post: asa.sidibeh-zetterlund@sll.se
telefon: 072-451 68 29
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal Kummin
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Varmt välkommna! Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer