Inbjudan till regionalt nätverksforum för REKO i primärvården


Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Fokus för denna eftermiddag är digitala tjänster, nya läkarintyget och nya lagen.

Kursdatum och tid:
9/12, kl. 14-16:30
Målgrupp: Rehabkoordinatorer i primärvården och ASC, Region Stockholm
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Innehåll:
14.00 Introduktion samt information om MI-aktiviteter, Cecilia Grape och Anne Claesson, APC
14.10 Inera – grundläggande information om Intygstjänster, Sofie Mursu Simu, Inera
14.50 Fika
15.10 Möjligheter med det nya läkarintyget i Webcert – Anna Holmström, Försäkringskassan
15.30 Aktuell information från HSF, bl.a. om förändringar i REKO-uppdraget med anledning av nya lagen, Jens Bengtner, HSF
16.10-16.30 Övriga frågor
Kostnad:
Kostnadsfritt
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Päivi Piispanen, paivi.piispanen@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
OBS! Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Avanmälan sker till: lena.ma.olsson@sll.se. På www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera. Välkommen!