Läkemedel för rökavvänjning

Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

För mer information kontakta:

Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
lena.k.lund@sll.se

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2016-02-17

Filer