Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal

Handledning för personal som möter patienter som är beredda att sluta med tobak.

 

För mer information kontakta:

Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
lena.k.lund@sll.se

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2016-02-17

Filer