Manual för grupputbildning i diabetes

Här finns manualen till grupputbildningsmaterialet i diabetes. 

För frågor om materialet kontakta Marina Stenbäck: marina.stenback@sll.se.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2014-06-24