SBAR Demens

 

Om man använder en gemensam struktur för att kommunicera med varandra kring en vårdtagare/patient kan man förebygga missförstånd, skador och fel i hälso- och sjukvården och omsorgen. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. Med hjälp av SBAR kan personalen fokusera på det viktigaste budskapet och slippa fastna i onödiga detaljer.
 
SBAR står för:
• Situation
• Bakgrund
• Aktuellt tillstånd
• Rekommendation

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2014-01-28

Filer