Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring

Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring. I dokumentet listas de vanligaste problemområdena hos patienter med undernäring.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2013-12-03

Filer