Självskattningsskala

Blankett med självskattningskala. Distriktssköterskan kan genom att ställa frågor få patientens subjektiva upplevelse om hur patienten ser på sitt hälsotillstånd och sin ät- och matsituation. Detta kan i sin tur föranleda åtgärder och uppföljning eller beslut om att avstå från åtgärder.

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2013-12-02

Filer