Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

Undernäring är lättare att förebygga än behandla. Det är därför angeläget att ha ett strukturerat arbetssätt för att identifiera patienter i riskzon och sätta in åtgärder tidigt.

Syftet med primärvårdsteamets arbete är att erbjuda fördjupad kunskap och stöd till distriktssköterskor och husläkare i primärvården i deras arbete med att identifiera, behandla och följa upp patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Beslutsstöd vid undernäring

Du svarar på ett antal frågor genom att klicka dig fram, för att reda ut orsaken till undernäringen. Utifrån hur du svarar får du en lista med förslag på åtgärder. Frågorna inleds med MNA (mini nutritional assessment) och sedan följer några frågor angående patientens matsituation, matvanor, aptit, tugg- och sväljsvårigheter, munhälsa, mag-tarmbesvär etcetera.

Vill du veta mer? >>>

 

På www.mna-elderly.com finns även MNA-blanketten för utskrift om du vill ta med den på hembesök, och en guide för frågorna.

 

Arbetsdokument

Arbetsdokument hittar du här.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition, Omvårdnad, Vårdvetenskap, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2013-02-20