Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Vi erbjuder fortbildning för dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska i Stockholms län (cirka 900 distriktssköterskor, 500 sjuksköterskor). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av två distriktssköterskor som är FPU-ledare på Akademiskt primärvårdscentrum. En stor del av fortbildningen organiseras i 8 geografiska AVC-områden av fortbildningssamordnare (FS) samtliga i samarbete med ett lokalt nätverk av engagerade kollegor. Samarbete sker med ämnesspecifika vårdutvecklingsledare hos oss samt med andra aktörer. Fortbildningssamordnarna ingår i ett vårdutvecklingsråd som leds av FPU-ledarna. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från distriktssköterskor och sjuksköterskor samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade och genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och  nätverksmöten.

Här kan du söka efter våra kurser >>>

På gång

• Utbildningar: Motiverande samtal (MI), levnadsvanor, demenskompetens, MMSE, diabetes, spirometri,  identifiering risk för undernäring och Motiverande samtal (MI)
• Nätverksträffar: Diabetes, astma/KOL och tobaksavvänjning

Kontaktuppgifter

Lena Lundh, distriktssköterska, FPU- ledare
E-post: lena.k.lund@sll.se
Tel: 070-165 51 82

Liisa Samuelsson, distriktssköterska, FPU- ledare
E-post:
riitta-liisa.samuelsson@sll.se
Tel: 070- 737 43 91

 

Fortbildningssamordnare för distriktssköterskor/sjuksköterskor

 

AVC Tiohundra 

Gisela Frost, Norrtälje Södra vårdcentral
e-post: gisela.frost@tiohundra.se

 

AVC Jakobsberg

Åsa Gisel, Jakobsbergs närakut
e-post: asa.gisel@sll.se

 

Mörby AVC område
Vakant



AVC Hässelby/Akalla 
Vakant

AVC S:t. Erik

Katarina Schmode, St.Eriks vårdcentral
e-post: katarina.schmode@steriksvardcentral.se

 

AVC Huddinge
Görel Rasjö Wrååk Storvetens vårdcentral

e-post: gorel-rasjo-wraak@priv.sll.se

 

AVC Liljeholmen
Marika Larsson Lundgren, Akademiskt primärvårdcentrum
e-post: marika.larsson-lundgren@sll.se

 

AVC Gustavsberg

Caroline Appel, Gustavsbergs vårdcentral
e-post: caroline.appel@sll.se

Ina El-Sherif, Capio vårdcentral Ringen (Södermalm)
E-post: 
ina.el-sherif@capio.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-10-09