Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Vi erbjuder fortbildning för dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska i Stockholms län (cirka 900 distriktssköterskor, 500 sjuksköterskor). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av två distriktssköterskor som är FPU-ledare på Akademiskt primärvårdscentrum. En stor del av fortbildningen organiseras i 8 geografiska AVC-områden av fortbildningssamordnare (FS) samtliga i samarbete med ett lokalt nätverk av engagerade kollegor. Samarbete sker med ämnesspecifika vårdutvecklingsledare hos oss samt med andra aktörer. Fortbildningssamordnarna ingår i ett vårdutvecklingsråd som leds av FPU-ledarna. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från distriktssköterskor och sjuksköterskor samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade och genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och  nätverksmöten.

Här kan du söka efter våra kurser >>>

På gång

• Utbildningar: Motiverande samtal (MI), levnadsvanor, demenskompetens, MMSE, diabetes, spirometri,  identifiering risk för undernäring och Motiverande samtal (MI)
• Nätverksträffar: Diabetes, astma/KOL och tobaksavvänjning

Kontaktuppgifter

Christina Sandlund, distriktssköterska, FPU- ledare
E-post: christina.sandlund@sll.se

Liisa Samuelsson, distriktssköterska, FPU- ledare
E-post:
riitta-liisa.samuelsson@sll.se
Tel: 070- 737 43 91

 
Fortbildningssamordnare för distriktssköterskor/sjuksköterskor

AVC Norrtälje
Gisela Frost, Norrtälje Södra vårdcentral
e-post: gisela.frost@tiohundra.se

AVC Jakobsberg
Pernilla Alencar Siljehag, Hässelby vårdcentral
e-post: pernilla.alencar-siljehag@sll.se 

Mörby AVC
Vakant

AVC Hässelby/Akalla 
Pernilla Siljehag Alencar, Hässelby vårdcentral
e-post: pernilla.alencar-siljehag@sll.se 

AVC S:t Erik
Emma Aspgren, Telefonplans vårdcentral
e-post: emma.aspgren@ptj.se

AVC Huddinge/Flemingsberg
Cecilia Stahre, Stuvsta vårdcentral
e-post: cecilia.stahre@sll.se

AVC Liljeholmen
Emma Aspgren, Telefonplans vårdcentral
e-post: emma.aspgren@ptj.se

AVC Gustavsberg
Vakant

Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-10-11